משרדים . תל אביב

יחידה בת 55 מ״ר במגדל משרדים בתל באביב, נקנתה ע״י משקיע להשכרה. האתגר בתכנון היחידה, שלא היה ידוע מי ישכיר את המשרדים ולכן, התכנון והעיצוב צריכים להתאים למנעד רחב של מקצועות.

מחיצות הברזל השחור ביחד עם הרצפה החמה יוצרים את  את נק ההשקעה של אוירה משרדית חמה.