top of page

DONKEY - מקסיקנית מהירה. סניף חשמונאים 

מזון מהיר חדש הגיע לעיר המקסיקני.ההשראה הייתה מעולם הפועלים : עץ לא מלוטש, בלוקים חשופים וברזל היו החומרים העיקריים בעיצוב המסעדה. במרכז המסעדה תוכננה רשת ברזל שבמקור משמשת לזיון בטון, אחרי שינוי פרופורציות אצל המסגר, התקבלה מסגרת מרושתת ,עליה תלויים ריבועים צבעוניים על ווים עם אייקונים של המנות ודמויות מהעולם המקסיקני.

bottom of page