top of page

DONKEY- מקסיקנית מהירה . סניף קינג ג׳ורג׳

סניף נוסף למקסיקנית. האוירה מותאמת למרכז העיר הרצפה עשויה מבטון מוחלק והפסים הם צבעי אפוקסי פוסטרים תלויים מהתקרה וניתנים להחלפה ע״י תלישתם. השולחנות עוצבו בהתאמה איישת למקום. חומרים שחוזרים בכל הסניפים הם  הברזל,העץ הלא מעובד וכאן הוספנו שחקן נוסף - הבטון המוחלק.

bottom of page